• Gümrük Muhafazanın
  Tespit Kapasitesinin
  Geliştirilmesi
  Teknik Destek Projesi

PROJE HAKKINDA

Projenin Amacı ve Hedefleri

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument Pre Accession Instrument-IPA) 2014-2020 programlama yıllarını kapsayan IPA-II Döneminde İçişleri Alt Sektörü bünyesinde gerçekleştirilen Gümrük Muhafazanın Tespit Kapasitesinin Geliştirilmesi projesinin hizmet alımı bileşeni olan “Veri Yönetimi ve Hedefleme Yazılımı (kısa adıyla “CEDetect”) Projesi, AB Müktesebatına uyum ve AB standartlarının yaygınlaştırılması adına yürütülen bir yazılım projesidir.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi; faydalanıcısı ise Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü olan proje, 19 Mart 2018 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmıştır. 10 Haziran 2019 tarihinde TÜBİTAK liderliğindeki konsorsiyumun teknik desteği ile uygulanmaya başlanan projenin süresi 30 ay ve bütçesi 1.925.944,00 avrodur.

Proje sayesinde Ticaret Bakanlığının gümrük gözetim ve kontrol işlevi ile idari, teknik ve operasyonel kapasitesi artırılarak, Gümrükler Muhafazanın komuta kontrol kapasitesi güçlendirilecek, Türkiye Gümrük Bölgesindeki hakimiyetine destek sağlanacaktır.

Projenin ana yararlanıcısı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, hedef gruplar ise Gümrükler Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi çalışanları, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğündeki ilgili birimler, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve diğer ilgili paydaşlardır.

Devamını Okuyun

Proje Kapsamı

Proje ile kaçakçılıkla mücadelede yürütülen istihbarat ve risk analizi faaliyetlerine destek olmak amacıyla yapay zeka ve makine öğrenmesi modellerini kullanan bir karar destek sistemi Bakanlığa kazandırılacaktır.

Bu bileşen kapsamında gümrük muhafazanın tespit kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak;

 • Karar Destek Sistemi, Kaçakçılıkla Mücadele Veri Tabanı ve Araç Takip Sistemi gibi kaynaklardan ilgili tüm verilerin işlenmesi için yeni bir veri yönetim aracı geliştirilecek,
 • Yeni veri yönetimi işlevi geliştirilecek ve geleceğe yönelik geliştirilen gümrük kontrol yazılım programları ve her türlü iletişim araçları desteklenecek,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Veri tabanı, yeni veri yönetişim aracının bir parçası olarak bir raporlama ve görselleştirme aracına entegre edilecek,
 • Gerçek zamanlı verilerin izlenmesi; değerlendirme, karar verme ve vakalara proaktif müdahale gibi daha ileri adımlara götürecek geniş kapsamlı bir sisteme dönüştürülecektir.
HEDEFLER

Projenin Amacı, Eğitimler, Faaliyetler, Hedefler

Bu Proje ile gümrükler nezdinde yürütülen kaçakçılık istihbarat faaliyetlerine destek olmak amacıyla yapay zeka ve makine öğrenmesi modellerini kullanan bir karar destek sistemi Bakanlığımıza kazandırılacaktır

Bu bileşen kapsamında gümrük muhafazanın tespit kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak;

 • Gümrük Veri Ambarı, Kaçakçılıkla Mücadele Veri Tabanı ve Araç Takip Sistemi gibi kaynaklardan ilgili tüm verilerin işlenmesi için yeni bir veri yönetişim aracı geliştirilecek,
 • Yeni veri yönetişimi işlevi geliştirilecek ve geleceğe yönelik geliştirilen gümrük kontrol yazılım programları ve her türlü iletişim araçları desteklenecek,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Veri tabanı, yeni veri yönetişim aracının bir parçası olarak bir raporlama ve görselleştirme aracına entegre edilecek,
 • Gerçek zamanlı verilerin izlenmesi; değerlendirme, karar verme ve vakalara proaktif müdahale gibi daha ileri adımlara götürecek geniş kapsamlı bir sisteme dönüştürülecektir.
Proje hakkında

PROJE HAKKINDA

Gümrük Muhafazanın Tespit Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi

DEVAMINI OKU
Proje Hakkında
Haberler

HABERLER

Gümrük Muhafazanın Tespit Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi

DEVAMINI OKU
Haberler
Etkinlik Takvimi

ETKİNLİK TAKVİMİ

Gümrük Muhafazanın Tespit Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi

DEVAMINI OKU
Etkinlik Takvimi
Haberler-Duyurular

Son Haberler

CFCU
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Tübitak Bilgem
T.C. Ticaret Bakanlığı